Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat onder andere in de Jeugdwet, artikel 4.1.2., De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, arikel 3.2., en in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Hieronder lees je wat je kunt doen als je een klacht hebt over GroenZorg van der Veer.

Heb je een klacht?

Het kan natuurlijk gebeuren dat je een klacht hebt over GroenZorg van der Veer. Een klacht is dat je aangeeft dat je ontevreden bent over hoe je behandeld wordt door GroenZorg van der Veer in het algemeen, of door bijvoorbeeld een medewerker van GroenZorg van der Veer in het bijzonder.

Klacht bespreken

• Maak met de directeur een afspraak om over de klacht te praten. Neem eventueel je ouders, je wettelijk vertegenwoordiger(s) of iemand die je vertrouwt mee.

• Ga een gesprek aan met de vertrouwenspersoon/klachtenfunctionaris van onze onafhankelijke klachtencommissie (Klachtenportaal Zorg). Door de positie en rol van de onafhankelijke klachtenfunctionaris is het goed mogelijk dat onderliggende (pijn)punten worden opgemerkt, de communicatie verduidelijkt en de wens van de cliënt gedurende de klachtenbehandeling. De ervaring is dat cliënten en zorgaanbieders meer durven te zeggen in gesprekken waar de klachtenfunctionaris bij aanwezig is, waardoor de kans om te komen tot tevredenheid of zelfs een oplossing vergroot.

“Klachtenportaal Zorg”
Westerstraat 117
1601 AD Enkhuizen
0228-322205
https://klachtenportaalzorg.nl/contact/

Klacht indienen

• Voor het formeel indienen van een klacht kun je gebruik maken van het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg (https://klachtenportaalzorg.nl/klacht-indienen/)

>>>

Vermeld in het klachtenformulier cq de klachtenbrief:

◦ Jouw naam, adres, telefoonnummer en dat van je wettelijke vertegenwoordiger of van diegene die je helpt bij het maken van de brief,
◦ Het onderwerp van de klacht of de persoon over wie je een klacht indient.
◦ De naam, adres en telefoonnummer van GroenZorg van der Veer
◦ Een zo uitgebreid mogelijke beschrijving van de gebeurtenis waarover je een klacht hebt,
◦ De reden waarom je hier een klacht over hebt,
◦ Een beschrijving over wat je al hebt ondernomen om tot een oplossing van de klacht te komen.

Kijk hier om te zien hoe de klachtenprocedure verder verloopt: https://klachtenportaalzorg.nl/klachtenprocedure/

Je hoeft de verschillende stappen niet perse in bovengenoemde volgorde te volgen.Desgewenst mag je ook gelijk een klacht indienen.

Wil je meer informatie?

Het reglement van de klachten- of geschillencommissie van Klachtenportaal Zorg is onderdeel van deze procedure en is te vinden op https://klachtenportaalzorg.nl/klachtenprocedure/.
Op www.klachtenportaalzorg.nl staat meer informatie over hoe je een klacht kunt oplossen en hoe de geschillen werkt.

Op de homepage van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd(IGJ) staat meer informatie over het indienen van een klacht bij de IGJ, ga naar www.igj.nl.

Neem direct contact op