GroenZorgvanderVeer: Arbeidsmatige dagbesteding, stage en werkervaringsplaatsen

GroenZorgvanderVeer is een kleinschalige zorgaanbieder van arbeidsmatige dagbesteding, stageplekken en werkervaringsplaatsen. Hierbij gaat het om het verbinden van zorg voor de cliënten, in de vorm van een zinvolle, gezonde, plezierige en leerzame dagbesteding, met het werken aan de versterking van de waarden van natuur en landschap in Noord-Nederland.

Zorg voor zowel de mens als de natuur, beiden onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hiermee is tevens de maatschappelijke meerwaarde verwoord die GroenZorg van der Veer in haar dienstverlening uitdrukkelijk nastreeft.

Dagbesteding

Arbeidsmatige dagbesteding voor cliënten vanaf 18 jaar met een lichte verstandelijke of lichamelijke beperking, psychische klachten en/of verslavingsproblematiek

Stage

Voor leerlingen in het praktijkonderwijs een stageplek om te ervaren of zij werken in het groen leuk vinden en zich vervolgens toeleggen op het vinden van regulier betaald werk

Werkervaringsplek

Tenslotte kunnen leerlingen in het praktijkonderwijs – die moeite hebben met de theorie – zich via de weg van een werkervaringsplek proberen te kwalificeren voor een beschutte of reguliere arbeidsplaats

Succesfactoren

Kenmerkend voor het succes van GroenZorgvanderVeer zijn kleinschaligheid, teamontwikkeling, veiligheid, betrokkenheid en de ambitie om iedereen binnen de grenzen van zijn/haar mogelijkheden, kansen tot optimale ontplooiing te bieden.

Onze missie

GroenZorgvanderVeer stelt zich ten doel de zorg voor haar cliënten te verbinden met de zorg voor natuur en landschap in Noord Nederland. Tijdens de arbeidsmatige dagbesteding voor betalende opdrachtgevers, worden de cliënten optimaal gestimuleerd in hun persoonlijke ontwikkeling en groei.

Hierdoor ontstaat er een betrouwbaar beeld van de arbeidsmatige mogelijkheden van de cliënten op kortere en langere termijn. Dat doen we door intensieve persoonlijke begeleiding, opleiding en waar mogelijk het behalen van certificaten. Verder is er aandacht voor werkhouding, arbeidsvreugde, spankracht (zowel geestelijk als lichamelijk), werken in teamverband en discipline.

Neem direct contact op